Môj kresťansko-nekresťanský pohľad na detský holokaust

Autor: Martin Ivanecký | 5.2.2011 o 12:37 | (upravené 5.2.2011 o 21:42) Karma článku: 7,74 | Prečítané:  1192x

Potraty. Často sa stretávam s vetou, ktorá má byť výčitkou voči vierovyznaniu a jeho vzťahu k môjmu úsudku a mysleniu. Zdá sa mi to paradoxné, pretože tá veta vychádza z predpokladov, ktorým logika do veľkej miery chýba. A oná veta? Tu je: "Váš postoj je zapríčinený vašou vierou."

 

Ozaj, keď som sa s ňou nedávno stretol v diskusii o jednom článku, okamžite som sa nad ňou pozastavil. Začal som nad ňou premýšľať v iných súvislostiach a rozhodol som sa, že to napíšem aj tu, aby som na to neskôr nezabudol.


1) Očami kresťana (Pozor: nezaujímavá časť!)

Povedať niekomu, že jeho úsudok je zlý kvôli tomu, že verí v Boha, sa mi zdá absurdné. Veď je úplne jasné, že moje myslenie je formované všetkým, s čím sa stretávam, či už je to otázka existencie Boha, riešenie sudoku hlavolamov, alebo literárny rozbor Detvana a Maríny. Je jasné, že moje názory sa formujú na základe mnohých argumentov bez ohľadu na to, kto mi ich predkladá. Nezáleží na tom, či mi o rovnakej téme rozpráva kňaz, chemik, psychológ alebo politik. Počuté (prečítané) musí môj mozog najprv vyhodnotiť, posúdiť v širších súvislostiach, a tak ďalej, až kým to buď príjme, alebo odmietne, či už ako celok alebo útržky.

A tak či som kresťan, alebo moslim, alebo žid, stretávam sa s mnohými názormi na danú vec, rôznymi pohľadmi rôznych ľudí. A svoj názor si na základe toho (a samozrejme vlastných úvah) vytváram sám (Pozor: neplatí pre postmodernú masovokomunikačnú spoločnosť!). Oproti ľuďom, ktorí sa akémukoľvek náboženstvu vyhýbajú, mám však výhody. Jednou z nich je tá, že moje názory sú formované aj vierou v Boha, svedomím a učením Cirkvi. Takže v porovnaní s tzv. ateistami vidím širšie spektrum názorov a tak si dovolím tvrdiť, že vec vidím s väčším nadhľadom a pravdepodobnosť, že môj úsudok bude presnejší (správnejší), sa zvyšuje. Nie nadarmo obdivujeme ľudí, ktorí sú "takí rozhľadení".

Ešte jedna vec. Vzhľadom na to, že život s Bohom je v mojom živote prioritou number one, snažím sa svoje svedomie a vedomie podriaďovať autorite Boha a názory si nevytvárať bez toho, žeby som ich porovnal s prirodzeným mravným zákonom, ktorý je vo mne od počatia Bohom vpísaný. Keby niekto povedal osobne mne, že z mojich názorov cíti moje náboženské presvedčenie, tak by som bol šťastný, že som svedkom Ježišovho Evanjelia!


2) Očami rozumu (Pozor: vyžaduje sa použitie inteligencie!)

Povedať dnes slovo "rozum" a "viera" v jednom súvetí má svoje špecifikum, a to také, že v drvivej väčšine prípadov ide o súvetie logicky vylučovacie. Ale tak, ako som stále kresťanom aj pri písaní týchto riadkov, rovnako som pri písaní týchto riadkov stále aj uvažujúcim človekom. Ak sa to niekomu zdá nemožné zlúčiť, tak s tým asi nič nespravím. Na to si musí názor vytvoriť každý sám.

Ale pozrime sa na potrat čisto formálnou logikou.

a) Človek = množina buniek

Splynutím vajíčka a spermie vzniká prvá bunka nového jedinca, ktorú vedci nazývajú zygota. Je to bunka, ktorá obsahuje úplnú genetickú informáciu o človeku. Táto zygota sa delí ako každá iná bunka, takže z nej vzniknú dve. Každá z nich sa zase rozdelí a vzniknú štyri. A tak to ide geometrickým radom ďalej a ďalej, až dostaneme niekoľko miliónov až miliárd buniek, ktoré vytvárajú ľudský organizmus, telo človeka. Rozdiel medzi nenarodeným a narodeným dieťatkom spočíva (pri týchto okolnostiach) čisto v matematickej rovine:

a) nenarodený človek (N-) sa rovná číslu x, ktoré je z množiny <1; n>
b) narodený človek (N+) sa rovná číslu y, ktoré je z množiny <n; ∞)

Veľmi zaujímavé je pozrieť sa v tomto ohľade na ľudské myslenie: zabiť človeka s počtom buniek y (jedinec N+) je trestný čin, kým zabiť človeka s počtom buniek x (jedinec N-) je beztrestné. Dáva vám to logiku?

b) Človek = DNA

Každá z ľudských buniek má svoj pôvod práve v zygote a rovnako každá obsahuje kompletnú DNA, ktorá charakterizuje daného jedinca. Na svete neexistujú dvaja ľudia, ktorí by mali totožnú DNA (genetickú informáciu). Neexistuje ani ľudské embryo, ľudský plod, nenarodené dieťatko, ktoré by malo DNA totožnú s iným človekom na svete. DNA ženatého, zamestnaného a spoločensky neaktívneho štyridsiatnika sa nelíši (alebo len minimálne) od tej DNA, ktorú mal daný človek pred 40 rokmi. Ak by ste dali vedcom dve vzorky DNA, jednu z detských čias tohto človeka a jednu zo súčasnosti, žiadny z nich by nedokázal určiť, ktorá pochádza z detstva a ktorá je aktuálna. Nedokážeme rozoznať "dospelú" a "nedospelú" DNA.

Ublížiť či zabiť človeka s "dospelou" DNA je kriminálny čin. Zabiť človeka s "nedospelou" DNA je beztrestné. Vám to dáva logiku?

c) Človek = jedinečný výrobok

Papilárne línie (dermatoglyfické obrazce) sa nachádzajú na bruškách našich prstov. Sú to čiary jedinečné každému človeku. Nikto iný nemá tie čiary a obrazce presne také isté, ako ja. Je to ako čiarový kód na obale výrobku, na základe ktorého majiteľ Tesca vie, či ste si kúpili Tatranku orieškovú alebo mliečnu.

Vzorka [k] je 24-ročná študentka špeciálnej pedagogiky, ktorá chce vyučovať hluchonemé deti. Vzorka [l] je 18-ročný chlapec, ktorému zábavná pyrotechnika znetvorila prsty na rukách. Vzorka [m] je dieťa v 15. týždni vnútromaternicového vývinu.

[k] má na bruškách prstov jedinečné papilárne línie; je považovaná za človeka
[l] má na bruškách prstov deformované papilárne línie; aj tak je považovaný za človeka
[m] nemá papilárne línie, alebo ešte nemá prsty; nie je považované za človeka

Vzorka [k] je považovaná za človeka a zabiť ju je trestný čin. Vzorka [l] je považovaná za človeka a zabiť ju je trestný čin. Vzorka [m] nie je považovaná za človeka a zabiť ju je beztrestné. Dáva vám to logiku?

d) Človek = vyšší tvor

Človek sa od ostatných živočíchov odlišuje kognitívnymi schopnosťami. Dokáže napr. napísať niekoľko zmysluplných viet, vytvoriť hudbu, cielene to zaznamenať. Dokáže odrecitovať, niekedy i zaspievať nejakú pieseň.

67- ročný srbský vojak - veterán dokáže zarecitovať aj zaspievať srbskú hymnu. Zabiť ho je trestné.
Plod v maternici nedokáže zarecitovať ani zaspievať srbskú hymnu. Zabiť ho je beztrestné.
25-ročný Srb sa narodil hluchonemý, takisto nedokáže ani zarecitovať srbskú hymnu. Zabiť ho je trestné. 
Aj teraz vám to dáva logiku?

 

3) Očami občana (Pozor: v článku sa nevyskytuje kritika slovenskej politiky!)

Každý človek má mať svoje  miesto v spoločnosti, v ktorej žije. Či už je to dieťa, alebo dospelý človek, vždy plní v spoločnosti určitú úlohy (úlohy). Dieťa má navštevovať školu a vzdelávať sa, zberať skúsenosti pre ďalší rozvoj osobnosti a svoje budúce pôsobenie. Legislatívne dospelý človek (viac ako 17-ročný) si má napr. nájsť zamestnanie a pracovať až do dôchodkového veku (v ideálnom prípade). Niektorí spravujú spoločnosť ako politici, iní ako kňazi, iní ako učitelia, iní ako vedci, a tak ďalej.

Dnes je badať trend, že ľudia sa boja (alebo začínajú báť) o svoju budúcnosť. Boja sa o to, že budú musieť pracovať aj vo vysokom veku, kedy by už mali odpočívať. Hranica dôchodcovského veku sa z času na čas zvýši, keď sa zdá, že na dôchodky nemá kto zarábať. Je to sčasti vplyvom odlyvu mozgov mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia za školou či prácou, pričom mnohí z nich sa domov na Slovensko už nevrátia.

Zaujímavé je ale všimnúť si, že táto otázka zaujíma mnohých a mnohých sa aj priamo dotýka. Veľa ľudí kritizuje zákonodarcov za zvyšovanie práceschopného veku, za malé dôchodky, a tak podobne. Mnohí sa dokonca odvažujú kritizovať to, koľko málo detí sa rodí. V tomto ohľade chcem podotknúť práve jednu vec: všetci chcú, aby bolo detí veľa, aby sa mohli mať ľudia na dôchodku dobre a spokojne. Ale ak žena "nechtiac" otehotnie, svokrovci ju (čuduj sa svete) tlačia k interupcii. Prečo v takýchto chvíľach si svokrovci radšej nepovedia: "Aha, moja nevesta čaká dieťa. Raz možno práve vďaka nemu budem mať vyšší dôchodok." Keby sa narodili všetky deti, ktoré boli zabité pri potratoch, Slovensko by malo o niekoľko stotisíc až miliónov viac obyvateľov. A na dôchodcov by mal kto pracovať. Preto sa mi zdá z hľadiska spoločnosti úplne nelogické zabíjať iných ľudí, vďaka ktorým by som sa aj ja mohol mať lepšie.

Ešte jedno pozastavenie. Medzi deťmi, ktoré boli potratmi zabité, mohli byť aj spoločensky významné a dôležité osoby. Mohol medzi nimi byť politik, ktorý by konečne všetkým vyhovoval, mohol tam byť fyzik, ktorý by vysvetlil Big Bang, mohol tam byť misionár, vďaka ktorému by kdesi v domorodej Afrike klesla miera kanibalizmu, mohol to byť režisér, ktorý by natočil veľkolepý dokumentárny film, mohol to byť učiteľ astronaut, ktorý by priniesol prvú vzorku z novoobjavenej planéty. Mohol to byť rovnako prezident, nositeľ Nobelovej ceny, alebo pápež. A výskyt týchto či iných dobrých možností je oveľa vyšší než šanca, že by sa z niektorého narodeného človeka stal bombový atentátnik, diktátor, alebo bankový lupič. Bez ohľadu na akékoľvek zložky myslenia, racionálne myslenie mi jednoznačne hovorí, že potrat je pre spoločnosť nezmyslu-plná vec. Čudujem sa všetkým tým zákonodarcom, ktorí považujú interupcie za spoločensky dovolené a beztrestné skutky.


4) Očami rodinne založeného človeka

Bez ohľadu na náboženstvo, inteligenciu či moju pozíciu v spoločnosti som rodinne založený človek, tak ako väčšina ľudí, ktorých poznám (ak nie všetci). Osobne si nedokážem predstaviť situáciu, žeby som odporúčal svojej manželke zabiť naše dieťa. Neviem si predstaviť podporovať v tom svoju dcéru či sestru. Predsa existuje také množstvo štúdií a výskumov o postabortívnom syndróme, o rôznych psychologických a psychiatrických poruchách u žien, ktoré podstúpili interupciu. Nechápem, ako môže vôbec niekto podporovať potrat, ak je taká vysoká šanca, že žene to ublíži oveľa viac, ako keby dieťa riadne donosila a porodila. Na druhej strane, ak to je takto u potratov, prečo nie u iných zákrokov či chorôb? Prečo nepodporujeme fajčenie? Veď rovnako jedno i druhé nás zbaví nechcených osôb. Opäť mi potraty nedávajú logiku.

 

Potratové výhody

Potrat zbaví ženu trápení a bolestí, ktoré jej tehotenstvo a neskoršie materstvo môže spôsobiť.
Iste, môže to byť tak. Ak sa kvôli potratu nedostane do hormonálnych a psychologických porúch a rôznych depresívnych stavov. Ak sa kvôli tomu nezablokuje voči svojmu manželovi a jej manželstvo sa nerozpadne. Ak sa z nej nestane asociálna osoba v spoločnosti nežiadaná.

Potrat ušetrí rodičom peniaze, vďaka čomu sa možno budú mať lepšie.
Iste, môže to byť tak. Ale možno bude musieť pracovať až do konca života a v starobe nebude môcť zaplatiť nájomné.

Potrat zabezpečí menšie rodiny a menší počet "nechcených" ľudí.
Iste, môže to byť tak. Vlastne aj to tak je. Aj to tak častokrát už bolo, pán Hitler mal rovnako vznešené plány a ako excelentne ich realizoval. Čudujem sa ale, prečo nikto nepovažuje holokaust za dobrú vec v našich dejinách. Prečo teda nezabíjame aj starých ľudí, ktorí sú iba na príťaž? Prečo nezabíjame postihnutých, o ktorých sa treba ustavične náročne starať? Nedáva mi to logiku.


Slovo nakoniec

Možno to bol dlhší článok, ale aspoň budem vedieť, kde nájsť tieto myšlienky, keď to budem potrebovať. Viete, možno si vravíte, že sa vám nasilu snažím vtlačiť negatívny postoj voči interupciám. Ale nie je to tak. Ja sa snažím vytvoriť si čím lepší a správnejší obraz o potratoch a tak sa na nich pozerám z rôznych pohľadov (a chcel som sa s nimi podeliť). Každý si musí vytvoriť vlastný názor na interupcie. Ja som sa snažil nájsť výhody a nevýhody, či už ako kresťan, ako člen rodiny, ako občan Slovenskej republiky, ako rozumovo založený mladý človek, ako človek zaoberajúci sa biológiou. Nedokážem pochopiť, prečo niekto považuje potrat za normálnu vec. Prečo štát považuje potrat za beztrestný skutok. Jednoducho to nechápem. A neviem, či je problém v tom, že ľudia majú tak málo informácií, alebo sa na vec pozerajú len z jedného-dvoch hľadísk, alebo im je to úplne jedno, ak sa ich to netýka, alebo chcú byť v móde a tak opakujú po tých, ktorí sa opičia kdesi v Holandsku a USA a Číne a neviem kde-tade. Alebo možno legalizujeme potraty preto, lebo Cirkev učí opak (a je v móde ísť proti Cirkvi už iba z princípu, hoci to často nemá logiku). Ja neviem, alebo som zlý kresťan, zlý občan, zlý syn a zlý vedec, ak nevidím v potratoch dobro...?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Harabin má k prezidentskej petícii bližšie, ako priznáva

Harabin sa zneužitia svojich údajov nebojí.

DOMOV

Dobré ráno: Prečo na olympiádu nezobrali nikoho zo Slovanu

Kto sú najväčšie slovenské nádeje?


Už ste čítali?